Vrouwenvereniging „Priscilla" vergadert een keer in de veertien dagen. Voor de pauze worden de huishoudelijke zaken besproken zoals ingekomen stukken, het regelen van het bezoeken van zieken en hoogbejaarden. In de pauze wordt er gezellig koffie gedronken, gebabbeld en wordt er contributie betaald. Ook wordt er dan geld ingezameld voor een goed doel, bijvoorbeeld voor de stichting „Redt een kind". Na de pauze zingen we een lied en wordt er een gedicht voorgelezen.

Onze bijbelstudie volgen we uit het contactblad van de Christelijke Gereformeerde vrouwenbond. Hier staan vaak ook discussievragen bij die we met elkaar bespreken.
De kring-avonden in het voor- en najaar die in Groningen worden gehouden, worden door ons altijd goed bezocht. Ook gaan er altijd enkele dames naar de huishoudelijke vergadering en de Bondsdag toe.

Op 12 februari 2012 bestond de vereniging 65 jaar.